Duurzame oplossingen voor bedrijven

Meerlanden Bedrijfsafval & Nijssen Recycling | (0297) - 381 781 | info@containerservice.nl

Over ContainerService.nl

Samen werken aan recycling

ContainerService.nl is een samenwerking van Meerlanden Bedrijfsafval en Nijssen Recycling. Wij streven er samen naar om bedrijven duurzame oplossingen voor afvalproblemen te bieden. Voor zowel kleine als grote hoeveelheden bedrijfsafval bieden wij afvalcontainers op maat aan. Met als hoofddoel het scheiden van grondstoffen om deze hoogwaardig te recyclen. Samen met onze klanten sluiten we kringlopen.


Meerlanden Bedrijfsafval - Amsterdam | Noordwijkerhout | Haarlemmermeer

Meerlanden Bedrijfsafval - Amsterdam, Noordwijkerhout en Haarlemmermeer

Meerlanden is vanuit zeven vestigingen actief op het vlak van afvalinzameling en –verwerking, beheer en onderhoud van openbare ruimte en productie van groene energie. Daarnaast adviseren wij gemeenten en bedrijven op deze terreinen. Bij Meerlanden werken ruim 300 gekwalificeerde en betrokken medewerkers. Als partner van 9 gemeenten en 4000 bedrijven werken wij aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving, bouwen we aan een samenleving met 100% recycling en initiëren we duurzame energieprojecten in de regio. Zo produceren wij zelf groene energie uit gft-afval. Meerlanden is koploper onder de Nederlandse afvalbedrijven op het vlak van duurzaamheid en werkt er hard aan dit te blijven.


Nijssen Recycling - Nieuw-Vennep

Nijssen Recycling - Pand Nieuw-Vennep

Nijssen Recycling zet zich, met haar 80 werknemers, dagelijks in om kringlopen bij bedrijven te sluiten. Onze focus ligt op de inzameling van oud papier, plastic, hout en groenafval. Samen met onze klanten zorgen we er voor dat er op een duurzame wijze omgegaan wordt met bedrijfsafval. Dit verzorgen wij hoofdzakelijk voor bedrijven die gevestigd zijn in Randstad Noord. Hierdoor kunnen wij onze klanten daadwerkelijk ontzorgen op afvalgebied. Want wij zijn altijd dichtbij.

Brantjes Data-Vernietiging - Haarlem

Brantjes Data-Vernietiging - Pand Haarlem

Brantjes Data-Vernietiging is het zusterbedrijf van Nijssen Recycling. Brantjes is de specialist op het gebied van gecertificeerde en vertrouwde vernietiging van onder andere confidentieel papier, datadragers en producten. De integriteit wordt door middel van professionele shredders uit het product gehaald. Bij papier worden letters en cijfers onleesbaar gemaakt. Bits en bytes worden van datadragers daadwerkelijk gewist en producten worden onherstelbaar vernietigd.