Duurzame oplossingen voor bedrijven

Meerlanden Bedrijfsafval & Nijssen Recycling | (0297) - 381 781 | info@containerservice.nl

Zelfpersende perscontainer - 24 m³

Mobiele persinstallatie (optioneel met hefkantelaar systeem)

25m³ zelfpers


Optioneel met hefkantelaar

Kiep eenvoudig uw rolcontainers in uw zelfpersende persinstallatie met deze hefkantelaar. Optioneel monteren wij dit systeem op uw perscontainer.

Hefkantelaar voor zelfpersende perscontainer