Duurzame oplossingen voor bedrijven

Meerlanden Bedrijfsafval & Nijssen Recycling | (0297) - 381 781 | info@containerservice.nl

Papier recycling

Samen halen we het maximale uit uw oudpapier

Papier kan tot wel zeven keer worden hergebruikt. Oud papier is dan ook de belangrijkste grondstof voor het maken van nieuw papier. Het is echter wel belangrijk dat oud papier zo zuiver mogelijk gescheiden wordt. Wij helpen uw bedrijf hier graag bij.

  • Papier kan zeven keer worden hergebruikt.
  • Voorkom onnodige inzet van nieuwe grondstoffen (bomen).
  • Oud papier recycling zorgt voor een vermindering van de afvalberg.

samen groen bezig

Stap 1: Scheiden van papier

U bent de belangrijkste schakel in het proces van papierrecycling. Doordat u uw papier goed gescheiden houdt, wordt het materiaal maximaal gerecycled. Papier valt te splitsen in twee categorieën. Namelijk oud papier en confidentieel papier. Naar uw wens kunnen wij uw vertrouwelijk papier op gecertificeerde wijze vernietigen. In dit geval wordt het restmateriaal verwerkt door de tissue industrie.

Stap 2: Sorteren, reinigen en persen

Al het ingezamelde papier wordt gesorteerd en ontdaan van mogelijke verontreinigingen. Vervolgens wordt het materiaal geperst in balen of los gestort in containers. Naar uw wens kan uw vertrouwelijke oud papier ook gecertificeerd en vertrouwd ingezameld en vernietigd worden. Bekijk hiervoor onze pagina over papiervernietiging.

Stap 3: Recycling van papier

De zuivere grondstoffen worden verder verwerkt door de papierindustrie. Een gedeelte van het papier wordt geëxporteerd.

Meer informatie

Wilt u dat uw oud papier weer nieuw papier wordt? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. Klik op onderstaande knop.