Duurzame oplossingen voor bedrijven

Meerlanden Bedrijfsafval & Nijssen Recycling | (0297) - 381 781 | info@containerservice.nl

Klein chemisch afval inzamelen en afvoeren

Gevaarlijk afval optimaal hergebruiken

Als u verantwoord wilt omgaan met uw klein chemisch afval (KCA), dan adviseren wij om dit bedrijfsafval gescheiden in te zamelen. Bijvoorbeeld afgewerkt olie, oliefilters, bestrijdingsmiddelen, batterijen en accu's. Dit voorkomt milieuvervuiling en gevaarlijke, ongezonde situaties. Wat valt er onder KCA?

  • Voorkom milieuvervuiling.
  • Door afvalscheiding wordt het KCA verantwoord verwerkt.
  • Bespaar op uw afvalkosten door scheiding van uw klein gevaarlijk afval.

Containers huren voor uw gevaarlijk afval

Welke containers heeft u nodig voor de inzameling van uw KCA? Dit doen wij graag met u in overleg. Aan de hand van het soort afval dat u wilt laten afvoeren adviseren wij een containeroplossing.

Meer informatie over recycling van chemisch afval

Metaal van bijvoorbeeld batterijen, het zink uit dakgoten of het glas van lampen wordt hergebruikt. Maar niet al uw klein chemisch afval kan worden gerecycled. Deze worden of op hoge temperaturen verbrand of veilig opgeslagen. Wilt u meer weten over de afvoer van uw klein gevaarlijk afval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik op onderstaande knop.