Duurzame oplossingen voor bedrijven

Meerlanden Bedrijfsafval & Nijssen Recycling | (0297) - 381 781 | info@containerservice.nl

Breng uw afvalstromen in kaart

Start vandaag met bedrijfsafval scheiden

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

Als u al uw bedrijfsafval bij elkaar gooit, dan heet dit restafval. Dit afval wordt ingezameld en vervolgens verbrand in verbrandingsovens. Wanneer u uw bedrijfsafval gescheiden houdt en in aparte stromen inzamelt dan is het geen afval meer, maar een grondstof. En deze zuivere grondstoffen kunnen dankzij uw inzet gerecycled worden. Dit brengt vele ecologische voordelen met zich mee. Maar ook voor uw bedrijf is het lonend. Door uw afval gescheiden aan te bieden bespaart u namelijk aanzienlijk op uw huidige afvalkosten. En daarbij heeft afvalscheiding een positief effect op uw bedrijfsimago.

Welke afvalstromen kunt u gescheiden houden?

U kunt alle soorten afval gescheiden inzamelen. Denk u bijvoorbeeld aan de volgende stromen:

Het is vooral interessant voor uw organisatie om veel voorkomend afval binnen uw bedrijf te scheiden. Distributiebedrijven kennen bijvoorbeeld veel karton- en plasticafval. En horeca kampt met keukenafval en glasafval. Welke afvalstromen komen bij uw bedrijf veel voor?

Algemene richtlijnen afvalscheiding voor bedrijven

Het is wettelijk bepaald wanneer u als bedrijf verplicht bent om een bepaald soorten afval gescheiden in te zamelen. Deze kunt u vinden in de Richtlijn voor redelijkerwijs afval scheiden door bedrijven.

Voor de meest voorkomende afvalstromen zijn speciale afvalstoffenkaarten ontwikkeld. Hierop kunt u relevante aandachtspunten lezen over de betreffende afvalstroom.

Breng zelf uw afvalstromen in kaart

U kunt zelf al een start maken van de inventarisatie van uw afvalstromen. Download hiervoor het document met officiële richtlijnen. Aan de hand van dit document kunt u bekijken wat de maximale hoeveelheid per type afval er wekelijks is toegestaan in het restafval. Per week mogen bedrijven bijvoorbeeld maximaal 0 kilogram papier, folie of elektronische apparatuur bij het restafval werpen.

Wij brengen uw afvalstromen in kaart met de €co2wijzer

Waar bestaat uw bedrijfsafval uit? Met behulp van onze tool, de €co2wijzer, onderzoeken we welke afvalstromen er gescheiden kunnen worden van uw restafval. Bijvoorbeeld plastic of karton. Door deze grondstoffen te scheiden bespaart u op uw afvalkosten en draagt u bij aan een duurzaam grondstoffenbeheer.

Wat gebeurt er met uw gescheiden afval?

U bent de belangrijkste schakel voor de recycling van uw grondstoffen. Want alleen gescheiden afval kan hoogwaardig worden verwerkt. Voor de verwerking richten wij ons op de filosofie van de Ladder van Lansink, de afvalhiërarchie. Op deze ladder staat aangegeven hoe het beste met afval omgegaan kan worden.

Ladder van Lansink - De Afvalhiërarchie

Preventie In het meest ideale geval bestaat afval niet. Maar dit is niet de realiteit. Wat wel gerealiseerd kan worden is zoveel mogelijk afvalpreventie. Bijvoorbeeld door het gebruik van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal.
 
Hergebruik Producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld oude pallets. Deze kunnen worden hergebruikt door een ander bedrijf.
 
Recycling Producten bestaan uit stoffen en materialen. Na gebruik worden deze materialen opnieuw ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe producten.
 
Energie Sommige producten kunnen niet gerecycled worden. Bijvoorbeeld geïmpregneerd of bewerkt hout. Van dit materiaal worden brandstofkorrels geproduceerd met als doel energieopwekking.
 
Verbranden Klein chemisch afval is een voorbeeld van materiaal dat in veel gevallen niet kan worden hergebruikt en dus moet worden verbrand. Dit proces van verbranding gebeurt volgens strenge wettelijke richtlijnen. Hierdoor ontstaat er zo min mogelijk schadelijke uitstoot.
 
Storten Het storten van afval is de minst gunstige methode om op een duurzame manier met afval om te gaan. Gevaarlijk afval kan bijvoorbeeld ondergronds opgeslagen worden.
 

ContainerService.nl richt zich op energieopwekking, recycling en hergebruik. Uw gescheiden afvalstromen worden bij ons zo duurzaam mogelijk verwerkt.

Mogen wij uw besparing uitrekenen?

Wilt u starten met uw bedrijfsafval scheiden? Heeft u interesse in een vrijblijvende afvalscan? Vraag vrijblijvend een gratis €co2wijzer-scan aan. Het verplicht u verder tot niets. Na de scan heeft u inzichtelijk welke afvalstromen u gescheiden kunt inzamelen en hoe u kunt besparen op uw afvalkosten. Klik op onderstaande knop om contact met ons op te nemen.

Bron "algemene richlijnen afvalscheiding & afvalkaarten": Rijkswaterstaat